Türk Siber Birliği ve bünyesinde barındırdığı diğer oluşumlar;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları ile korunan haklara saygılı ve bağlı kalarak, hiç bir çıkar ve kâr amacı gözetmeksizin; Türkiye’ de Siber Güvenlik kültürü ve bilgi güvenliği konusunda farkındalığı arttırmak, ülkemizin bu alanda kalkınmasına destek olmak, milli projeleri destekleyerek, geliştirerek ve yayarak dış kaynağa bağımlılığı azaltmak, yaptığı çalışmalar veya projeler ile siber güvenlik üzerine bilişim sektörü ve bilgisayar teknolojilerine ilgiyi arttırmak, bu alanda okumak, eğitim almak ve çalışmak isteyenlere destek olmak amaçlarıyla gerektiğinde proje ekipleri kurmak ve ülkemize bilinçli teknolojik çağa uyum sağlayabilen araştıran ve yenilikleri takip eden genç bireyler yetiştirebilmektir.

Türkiye Cumhuriyeti’ne ve organlarına gelebilecek Siber tehlikelere karşı “Siber Güvenlikte Gönüllüler” bölümünü oluşturarak önlem almak, ihbar-haber vermek, siber olayı algılayabilmek, tespit- teşhis ve rapor edebilmek, müdahale teknik ve teçhizatlarını öğrenerek korumak ve daima kendini geliştirmek önceliklerimiz arasındadır.