Türk Siber Birliği; Aynı üniversitede Siber Güvenlik Yüksek Lisans bölümünü başarı ile bitirerek Mezun olan öğrenciler tarafından gönüllülük esasına dayalı bir araya gelen ve bağımsız bir Siber Güvenlik Birliğidir. Birlik, öğrenciler arası sosyal-kültürel etkileşim ve siber güvenlik ile bilişim üzerine devam eden bir ortak öğrenme ve öğretme alanı oluşturmak, ömür boyu öğrenme iç güdüsüne sahip bilim ve sanat odaklı bireylerden oluşur.


VİZYONUMUZ


Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası ve kanunları ile korunan haklara saygılı ve bağlı kalarak, Siber  Güvenlik Gönüllülerini bölümünü oluşturarak, dış ve iç tehditlere karşı daima hazır olmak. Öğrenciler, diğer topluluk, birlik ve kulüpler ile siber güvenlik alanında çalışan kurum-kuruluşlar ile iş birliği sağlayarak “Koruma -Savunma” iç güdüsü altında ortak paydada buluşmak. Eğitimler ve projeler ile Türkiye’yi Siber Güvenlik bölümünde ileriye taşımak.


MİSYONUMUZ


Birliğimizin En temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları ile korunan haklara saygılı ve bağlı kalarak, hiç bir çıkar ve kâr amacı gözetmeksizin; Türkiye’ de Siber Güvenlik ve bilgi güvenliği konusunda farkındalığı arttırmak, ülkemizin bu alanda kalkınmasına destek olmak, milli projeleri destekleyerek, geliştirerek ve yayarak dış kaynağa bağımlılığı azaltmak, yaptığı çalışmalar ve ya projeler ile siber güvenlik üzerine bilişim sektörü ve bilgisayar teknolojilerine ilgiyi arttırmak, bu alanda okumak, eğitim almak ve çalışmak isteyenlere destek olmak amaçlarıyla gerektiğinde proje ekipleri kurmak-açmak-kapatmak, siber güvenlik üzerine gerek duyulan yabancı kaynakları millileştirmek Türkçe kaynak üretmek ve bunları kullanılır hale getirmek, diğer grup, kulüp veya topluluklar ile irtibat kurmak ortak çalışmak ve faaliyet düzenlemek için gerekli çalışmaları yapmak, Türkiye’ nin çağdaş medeniyet olma yolunda gelişen teknolojinin gerektirdiği Siber ortamda güvenlik ile ilgili en yeni bilim ve yöntemleri öğrenmek, ülke içinde ve dışında siber ortamda Türkiye Cumhuriyeti’ne ve organlarına gelebilecek Siber tehlikelere karşı “Siber Güvenlikte Gönüllüler” bölümünü oluşturarak önlem almak, ihbar-haber vermek, siber olayı algılayabilmek, tespit- teşhis ve rapor edebilmek, müdahale teknik ve teçhizatlarını öğrenerek korumak ve daima kendini geliştirmektir. Tüm bu eylem ve faaliyetler içinde, daimi olarak etik ilkelere saygılı, ahlaki değerler ile kanun ve nizamların gerektirdiği şekilde davranmaktır.