Linux sistemler içerisinde kullanılan “lsb_release”…